شرکت Akserfix اولین وارد کننده چسب های ساختمانی
در ایران با بیش از 15 سال سابقه در زمینه چسب های نوین
ساختمانی و پودر بندکشی و افزودنی های بتن فعالیت داشته و
محصولات با کیفیت و اصل را برای مشتری های خود فراهم
نموده است